SÍ gefur út tímarit. Stjórn félagsins ræður launaðan ritstjóra úr röðum sálfræðinga til tveggja ára í senn. Ritstjóri velur menn í ritnefnd sér til fulltingis. Ritstjóri og ritnefnd starfa eftir starfsreglum sem nefndin setur.

Ritstjórn skipa:

Guðmundur Skarphéðinsson
Brynjar Halldórsson
Sigurður Viðar

Netfang: ritstjorn@sal.is